Budownictwo Architektura

Budownictwo Architektura

W Polsce w ostatnim czasie stawia się przede wszystkim na domy energooszczędne. Architektura ta wpływa na to zdecydowanie większa świadomość ludzi o wartości budowania domów oszczędnych. Z budownictwem ściśle związane są domy pasywne. W naszym kraju jest ich zaledwie trzy, czy cztery, dlatego większość z nas nie miała możliwości by zetknąć się z budownictwem pasywnym. Na pewno też nie każdy rozumie jego znaczenie. Dlatego w artykule tym zostanie to pokrótce przedstawione. Budownictwo pasywne otóż ma za zadanie postawienie jak największej liczby domów pasywnych, czyli takich, które są dobrze odizolowane i posiadają do tego odpowiednia wentylację. Sprawia to, że domy pasywne pozwalają na mniejsze zużycie gazu, oleju czy też energii. Poza tym należy tutaj dodać, że domy pasywne cechują się grubą warstwą izolacyjną. W budynkach tradycyjnych najczęściej jest to izolacja która wynosi 10 centymetrów. Jeśli chodzi o domy pasywne to jest ona czasami nawet trzykrotnie większa więc 30 centymetrów. Zamontowany jest również wymiennik ciepła, który pozwala na niepotrzebną utratę ciepła.