Cegła w budownictwie

Cegła w budownictwie

Cegła jest jednym z podstawowych materiałów budowlanych. Wykorzystywana jest ona praktycznie do budowy każdego budynku. Aby jednak otrzymać tę cegłę należy zdobyć inne surowce. Produkt końcowy cegły uzyskuje się zatem z wymieszania gliny, piasku, wapna oraz cementu. Wszystko to w następnym etapie poddawane jest suszeniu i wypalaniu. W ten sposób otrzymujemy cegłę. Cegła nie jest jednego rozmiaru. Dzieli się ją ze względu na wymiar. W takim kryterium wyróżnić możemy cegłę romańską, gotycką, polską. Cegła więc nie jest równa, i zobaczyć możemy tę różnicę na ryku. Wyróżnia się kilka rodzajów cegieł a do najbardziej znanych zalicza się cegłę szamotową, ceramiczną, surową oraz wapienno-piaskową. To jaka zostanie wykorzystana do wybudowania domu zależeć będzie od inwestora. Różnią się one nie tylko właściwościami, ale także i ceną. Jeśli chodzi o cegłę szamotową, to ona cechuje się przede wszystkim dużą odpornością i wytrzymałością na zmiany temperatury. Idealnie nadają się na piece kaflowe i przemysłowe, i tam też znajdują swoje główne zastosowanie.