Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

Jeśli chcesz wybudować dom na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy. Powinniśmy wiedzieć, że działek budowlanych takich jest znacznie więcej. Jeśli jednak w gminie istnieje plan miejscowy, to ten etap budowy domu możemy spokojnie pominąć. Aby otrzymać decyzję o warunkach zabudowy, koniecznie musimy złożyć wniosek o jego wydanie w urzędzie gminy. Formularze dostępne są w urzędach, jak również znaleźć możemy na stronach internetowych. O wydanie decyzji występujemy z wnioskiem do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Aby jednak go otrzymać, to do wniosku musimy dołączyć dokumentu: granic działki, planowego sposobu zagospodarowania działki, parametry techniczne inwestycji oraz zapotrzebowanie na wodę, energię elektryczną i sposób odprowadzania ścieków. Musimy się jednak spodziewać tego, że decyzji możemy nie otrzymać, choć w większości przypadków jest ona pozytywna, i umożliwia nam przystąpienie do kolejnego etapu.