Dokumenty do budowy domu

Dokumenty do budowy domu

Zanim zaczną się prace budowlane na placu budowy, inwestor jest zobowiązany do zgromadzenia kompletnych dokumentów, które są konieczne. Lista dokumentów obowiązkowych zawiera kilka pozycji. Na samym początku podczas kupowania działki budowlanej jest nam potrzebny wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu. Udajemy się po to do Gminy na podstawie wniosku. Drugi dokument to decyzja o Warunkach Zabudowy, która wydawana jest na podstawie odpowiedniego wniosku. Następnie potrzebna jest mapka geodezyjna, techniczne warunki przyłącza mediów, wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, zezwolenie na wycięcie drzew. Następnie projekt, który zostanie przez nam zakupiony musi zostać uzgodniony z odpowiednimi organami. Po dokonaniu tego przychodzi czas na pozwolenie na budowę. Wniosek musimy złożyć w starostwie, jeśli decyzja jest negatywna, to możemy w ciągu 14 dni złożyć odwołanie. Jednak w sytuacji pozytywnej decyzji po 14 dniach się ona uprawomocnia. Należy jednak pamiętać o zawiadomieniu o terminie rozpoczęcia robót.