formalności budowa domu

formalności budowa domu

Aby rozpocząć budowę domu musimy najpierw kupić działkę, projekt oraz zdobyć pozwolenie na budowę. Bez wykonania tych czynności nie możemy zacząć jakichkolwiek prac budowlanych na działce. Jednak zdobycie pozwolenia na budowę nie jest jedynym dokumentem, który musimy otrzymać przed przystąpieniem do prac. Również uzyskać musimy zgłoszenie w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego o zamiarze przystąpienia do budowy. Pozwolenie na budowę jednak nie uprawomocnia nas do przystąpienia do budowy od razu po jego otrzymaniu, musi minąć 14 dni, i dopiero wtedy możemy zacząć jakiekolwiek prace na placu budowy. Kiedy dostaniemy telefon, że otrzymaliśmy już pozwolenie, to koniecznie zabierzmy ze sobą dziennik budowy, gdyż konieczne jest jego ostemplowanie w urzędzie. Kolejny krok to znalezienie osoby z uprawnieniami do pełnienia funkcji kierownika budowy. Jeśli już te wszystkie kroki wykonaliśmy ostatnie pozostaje nam zamówienie materiałów budowlanych i przystąpienie do budowy naszego wymarzonego domu.