Fundamenty

Fundamenty

Budowa domu związana jest z etapami, które kolejno po sobie następują. Nie licząc tych formalnościowych, możemy śmiało powiedzieć, że jednym z pierwszych jest wykonanie fundamentów. Oczywiście nie jest to pierwszy etap, o na samym początku musimy wykonać wykop a dopiero później za pomocą różnych materiałów budowlanych wylewamy fundamenty. Fundamenty mimo tego, że są niewidocznym elementem, to jednak są najważniejsze. Muszą zostać wykonane z wielką starannością i w oparciu o fachową wiedzę. To będzie wpływać na ich wytrzymałość. Powinniśmy również wiedzieć, że jeśli fundamenty zostaną źle wykonane to będzie to wpływać na nierównomierne osadzanie się fundamentów, a w konsekwencji spowoduje to uszkodzenie konstrukcji całego budynku. Ogólnie fundamenty możemy podzielić na pośrednie i bezpośrednie. W budownictwie jednorodzinnym najczęściej wykorzystywane są fundamenty bezpośrednie, które jak sama nazwa wskazuje są wylane bezpośrednio na grunt. Zadaniem ich jest przyjmowanie obciążenia całego budynku.