Kiedy rozpoczyna się budowa?

Kiedy rozpoczyna się budowa?

Roboty budowlane nie możemy rozpocząć szybciej niż mówi o tym Prawo Budowlane. Aby je otrzymać musimy złożyć wniosek. Po 14 dniach od otrzymania decyzji pozwolenie się uprawomocnia. Należy wiedzieć, że jeśli w ciągu 3 lat nie rozpoczniemy prac budowlanych to pozwolenie traci swoją ważności, i będziemy musieli starać się o ponowne jego przywrócenie. Jak już zostało powiedziane pozwolenie staje się decyzją ostateczną po 14 dniach. Zanim jednak będziemy mogli rozpocząć roboty budowlane, musimy jeszcze zgłosić powiatowemu lub wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru budowlanego o dniu rozpoczęcia prac. Nie możemy zapomnieć też o tym, że konieczne jest zatrudnienie firmy budowlanej oraz kierownika budowy. Rozpoczęcie budowy rozpoczyna się w chwili, kiedy na teren budowy wkraczamy i zostaną wykonane prace przygotowawcze. Aby uniknąć ponownego składania wniosku o pozwolenie na budowę wystarczy tylko wykonać prace przygotowawcze, które związane są z wytyczeniem geodezyjnym obiektu w terenie, wykonanie nowelizacji terenu lub zagospodarowanie terenu budowy.