kierownik budowy

kierownik budowy

Zanim zaczniemy budowę naszego wymarzonego domu powinniśmy poznać jakie obowiązki nakładane są na osoby zatrudniane na budowie. Jeśli posiadamy wszystkie potrzebne dokumenty do rozpoczęcia budowy, to zostaje nam tylko zatrudnienie wykonawcy, ustanowić kierownika budowy, oraz zdecydować się o ewentualnym powierzeniu funkcji inspektora nadzoru. Budować dom możemy na dwa sposoby: wybrać generalnego wykonawcę i zawszeć z nim kompleksową umowę, albo wybrać kilku wykonawców oraz kierownik budowy , którzy zajmować będą się poszczególnymi etapami. Zdecydowanie wygodniejszym rozwiązaniem jest pierwszy sposób. Wracając do głównego tematu artykułu należy wybrać kierownika. Osobą taką może być tylko u wyłącznie osoba posiadające odpowiednie uprawnienia. Jest to osoba obowiązkowa podczas jakiejkolwiek budowy. Jeśli chodzi o inspektora nadzoru inwestorskiego, to przy budowie domu taka osoba nie jest wymagana. W prawie budowlanym zapisy mówią o konieczności zatrudnienia takiej osoby podczas budowania domu wielorodzinnego, lub domu jednorodzinnego ze skomplikowana konstrukcją.