Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Prawo budowlane jasno określa, że można rozpocząć prace budowlane, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy posiadamy pozwolenie na budowę. Ostateczna decyzja o pozwolenie uprawomocnia nas do budowy w momencie kiedy nie przysługuje odwołanie do organu drugiej instancji. Czasami tak się zdarza, że inwestor jest zmuszony do pisania odwołania do drugiej instancji. Odwołanie to jednak można napisać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji negatywnej. W większości przypadków pozwolenie na budowę jest pozytywne. Wtedy po 14 dniach od otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę nasza decyzja się uprawomocnia. Oznacza to, że rozpocząć będziemy mogli prace budowlane. Pamiętać jednak musimy jeszcze o tym, że musimy zgłosić rozpoczęcie prac budowlanych. Trzeba tego dokonać siedem dni przed rozpoczęciem prac. Czasami ludzie lekceważą zarówno jeden przepis jak i drugi. Później niestety okazuje się, że konieczne jest zapłacenie kary, za nie przestrzeganie prawa budowlanego. Należy je przestrzegać tak samo jak każde inne prawo obowiązujące w naszym kraju.