Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Jeśli mamy już kupioną działkę oraz projekt budowlany, to kolejnym krokiem jest oczywiście zdobycie pozwolenia na budowę. Bez jego otrzymania nie możemy rozpocząć prac budowlanych. Jasno ten warunek określa prawo budowlane. Aby uzyskać pozwolenie na budowę naszym zadaniem jest złożenie wniosku w starostwie. Dołączyć do niego musimy cztery egzemplarze projektu wraz z planem zagospodarowania działki, jak również wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy, oraz oświadczenie o prawie do dysponowania dana nieruchomością. Ponadto starostwo wymaga też oświadczenia o warunkach przyłączenia mediów – woda, prąd, gaz. Pozwolenie na budowę możemy otrzymać w ciągu 65 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku jeśli otrzymamy niekorzystna decyzję, możemy się odwołać do wojewody. Najczęściej jest pozytywna, i wtedy uprawomocnienie jej następuje w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Do prac budowlanych możemy jednak przystąpić dopiero wtedy gdy zgłosimy zamiar rozpoczęcia budowy. Od tego momentu po 7 dniach możemy rozpocząć budowę naszego wymarzonego domu.