Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Budowa domu wiąże się z wieloma formalnościami. Przede wszystkim przed przystąpieniem do budowy konieczne jest zdobycie pozwolenia na budowę. Bez jego otrzymania nie możemy przystąpić do budowy. Ściśle jest to wszystko wyjaśnione w prawie budowlanym. Każda osoba, która decyduje się na budowę domu, nie może przystąpić do prac budowlanych na placu budowy bez otrzymanego pozwolenia, i od minionych 14 dni od jego otrzymania. Pozwolenie na budowę wydawane jest przez starostwo w formie decyzji administracyjnej. Aby otrzymać pozwolenie konieczne jest dołączenie do wniosku kilku dokumentów. Przede wszystkim należy dostarczyć plan zagospodarowania przestrzennego oraz warunki zabudowy, 4 egzemplarze projektu wraz z planem zagospodarowania działki, jak również warunki przyłączenia mediów i oświadczenie o prawie do nieruchomości. W niektórych przypadkach urząd wymaga jest dostarczenia innych dokumentów. Decyzja o pozwolenia na budowę powinna zostać wydana przez starostwo w ciągu 65 dni, od chwili złożenia kompletu dokumentów.