Projekt budowlany

Projekt budowlany

Aby wybudować dom musimy mieć zakupiony projekt budowlany. Jednak wybierając go nie możemy zwracać uwagi tylko i wyłącznie na nasze oczekiwania i potrzeby. Projekt budowlany musi być zgodny z decyzją o warunkach zabudowy wydaną dla danej działki. Posiadanie projektu budowlanego jest elementem niezbędnym. Nie tylko na podstawie jego realizowana jest budowa naszego domu, ale również musimy go dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę. Jeśli nie będziemy go posiadać, to nigdy nie rozpoczniemy budowy naszego domu w sposób legalny. Mamy dwie możliwości: zdecydować możemy się na projekt gotowy lub indywidualny. Należy jednak wiedzieć, ze gotowy projekt nie jest jeszcze projektem budowlanym. On składa się tylko z części architektoniczno-budowlanej. Czyli zawiera on określone funkcje, formę oraz konstrukcję. Projekt budowlany jest tylko wtedy gdy zawierać będzie zagospodarowanie działki. Zawiera on określenie granic działki, obrys planowanych budynków, sieci przyłączy, jak również układ komunikacyjny i zieleni.