przydomowa oczyszczalnia ścieków

przydomowa oczyszczalnia ścieków

W niektórych obszarach nie jest możliwe wybudowanie sieci kanalizacyjnych, a czasami jest to również nieopłacalne. Wniosek z tego jeden, że nie każdy nowo wybudowany dom może zostać podłączony do kanalizacji. Od czego to zależy? O wielu czynników, a między innymi od wielkości działki, warunków gruntowych i wodnych oraz od naszych możliwości finansowych. Dotychczas takim rozwiązaniem zastępczym stosowanym przez społeczność były szamba. Warto jednak zastanowić się w tych czasach nad rozwiązaniem bardziej nowoczesnym. Owszem szamba ciągle cieszą się niesłabnącym powodzeniem, ze względu na to, że za mniejsze pieniądze możemy je wybudować. Warto jednak wiedzieć o tym by było ono szczelne. Alternatywną dla szamb jest jednak przydomowa oczyszczalnia ścieków. Jest to zespół urządzeń, w którym znaczna część ścieków jest oczyszczona do tego stopnia, że będzie można ją odprowadzić do gruntu lub pobliskich wód powierzchniowych. Nie zagraża ona skażenia gleby i wody. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest droższym rozwiązaniem, jednak znacznie bardziej ekologicznym i szczelnym.