Przygotowanie do budowy

Przygotowanie do budowy

Osoba, która nigdy nie budowała domu, nie wie, co tak naprawdę się z tym procesem wiąże. Przygotowanie do budowy w warunkach dobrych trwają zaledwie trzy miesiące. Czasami jednak pojawiają się problemy finansowe, które sprawiają, że jesteśmy zmuszeni do przedłużenia czasu przygotowań. Budowa domu składa się z kilku etapów, które po sobie następują. Aby jednak rozpocząć budowę domu, każdy inwestor jest zobowiązany do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Jednym z warunków, które sprawią, że otrzymamy decyzję pozytywną jest podłączenie przyszłego domu do mediów, przynajmniej by była do sieć elektryczna. Pozostałe metoda mogą być zapewnione we własnym zakresie. Oczywiście czasami jest to nie możliwe, a w szczególności wtedy, kiedy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy stawiają inne warunki. Aby uzyskać pozwolenie musimy również dostarczy dokumenty, a konieczne jest dołączenie planu miejscowego zagospodarowania oraz projektu domu jednorodzinnego w czterech egzemplarzach.