Stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości

Kiedy chcemy wykonać badanie stanu prawnego danej nieruchomości, to przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Mianowicie chodzi tutaj o położenie działki, istnienie przeszkód prawnych zabudowy, istnienie przeszkód prawnych w zabudowie określonego rodzaju, istnienie przeszkód fabrycznych do zabudowy, utrudnienia w zabudowie jak również i przeszłość nieruchomości. Są to kwestie konieczne do przeprowadzenia badania dotyczącego stanu prawnego nieruchomości. Oczywiście rozpoczyna się to badanie od dokładnej oceny podłoża działki i jej najbliższych okolic. Uzyskana w ten sposób wiedza nakazuje nam skonfrontowanie tej wiedzy w urzędzie. Oczywiście zbadanie położenia działki dotyczy tego, czy dana działka nie leży w pobliży obiektów, których sąsiedztwo było by dla nas niepożądane. Ponadto w innych etapach należy ustalić to czy działka w ogóle jest dopuszczana do realizacji obiektu o który nam chodzi, czy też będziemy ograniczeni w swobodzie wyboru zabudowy, który często spowodowany jest ochroną krajobrazu.