Wymagane pozwolenie

Wymagane pozwolenie

Aby rozpocząć prace budowlane należy uzyskać pozwolenie. Jest to jasno określone w Prawie Budowlanym. Jak każde inne prawo, tak i to musi być przestrzegane przez społeczeństwo. Kiedy przymierzamy się do budowy własnego domu, najpierw pozałatwiajmy wszystkie formalności. Między innymi tutaj należy zaliczyć zakup działki, zdobycie dokumentu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, oraz zakupić projekt. Wtedy musimy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Wniosek składamy w starostwie, a oni następnie mają 65 dni na jej udzielenie. Jeśli decyzja będzie negatywna mamy możliwość w ciągu 14 dni złożyć odwołanie do wojewody. W sytuacji kiedy pozwolenie na budowę jest przyznane, uprawomocnia się ono w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Jednak to nie oznacza, że możemy rozpocząć już prace. musimy zgłosić rozpoczęcie budowy 7 dni przed ich rozpoczęciem. Tylko w ten sposób postępujemy zgodnie z prawem, i nie będziemy musieli płacić kary. Po dokonaniu tych formalności pozostało nam tylko zabrać się do budowy.