Zamieszkać zgodnie z prawem

Zamieszkać zgodnie z prawem

Większość osób wychodzi z założenia takiego, że aby zamieszkać zgodnie z prawem to wystarczy tylko wznieść dom zgodnie ze sztuką budowlaną. Niestety tak nie jest. Należy nie tylko zdobyć pozwolenie na budowę, i zgłosić rozpoczęcie prac budowlanych, ale również zgłosić nasz budynek do użytkowania. Inwestor, który zdecydował się na budowę własnego domu musi włożyć w to bardzo wiele wysiłku a znacznie więcej pieniędzy. Nie ma nic więc dziwnego w tym, że zależałoby mu na tym by jak najszybciej zamieszkać w swoim domu. tutaj jednak wymagana jest z jego strony cierpliwość. Aby zamieszkać zgodnie z prawem należy zgłosić budynek do użytkowania. Aby móc tego dokonać, konieczne jest przygotowanie kompletnych dokumentów. Są to następujące dokumenty: oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego, oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenu, protokół badań, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączeń.